O nas

Redaktor naczelny: Michał Malina

Redakcja: Sandra Braksator, Wojciech Brzóska, Michał Bulsa, Daniela Dylus, Piotr Łączniak, Paweł Maziarz, Dawid Schwarzer, Krzysztof Śladek, Oliwier Kosma, Leszek Wysocki

Skład i opracowanie graficzne: Artur Mieczkowski/Mammal Studio

Korekta: Teresa Smętkiewicz

Kolportaż: Mateusz Kurek

Druk: Polska Press sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu

Wydawca: Fundacja z Pasją, ul. ks. bp. H. Bednorza 20, 40-384 Katowice, NIP: 634-28-61-406, REGON: 364223011, KRS: 0000607832. Internet: www.fundacjazpasja.pl